Tyske toldbygninger i Hejlsminde
Fakta

På grænsen

Af

En smal dæmning fra 1500-tallet skiller Hejlsminde bugt fra Hejls Nor. Bebyggelsen Hejlsminde bredte sig her fra 1843 og frem. Man udskibede tegl og korn, drev fiskeri og havde kro på begge sider af udløbet. Freden efter 1864 trak grænsen gennem norets udløb og…

Vis mere

Bidrag til Hejlsminde By

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Et udsat sted

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 1843 1920
0 kommentar 1 anbefalinger

Krig og uvejr har ofte truet Hejlsminde. I 1600-tallet blev dæmningen ødelagt af svenskerne, mens stormfloden i 1706 brød dæmningen og gjorde det ferske fiskevand salt. Stormfloden i 1872 ødelagde ni huse nord for og fire syd for mundingen. 65 mennesker blev husvilde. Bedre blev det ikke, da landbrugskrisen i 1870erne ødelagde korneksporten. Men stedet kom på fode igen, med støtte udefra og lokalt. Ikke mindst Jeppe Lauridsen skabte med et cikorietørreri, handel, kalkbrænding og teglværk, fornyet liv og omsætning. Jernbanen fra Kolding forstærkede denne udvikling. Den initiativrige Lauridsen byggede Hejlsminde Badehotel ved siden af stationen, og åbnede stedet for turismen, der stadig lever i bybilledet. Genforeningen i 1920 samlede atter det delte Hejlsminde, hvilket blev understreget af en fast broforbindelse over udløbet i 1923.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Hejlsminde By

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Et udsat sted

Krig og uvejr har ofte truet Hejlsminde. I 1600-tallet blev dæmningen ødelagt af svenskerne, mens …

Billeder (3)