Hellehøj Bakke
Fakta

Hellehøj (89 m.o.h.) er en gravhøj fra bronzealderen – (ca. år 1800 f.Kr.) anlagt på en morænebakke fra istiden. Gravhøjen er stærkt formindske pga. bortgravning. Den formodes at have været 4 m høj og 18 meter i tværmål. Hellehøj blev fredet i 1972. …

Vis mere

Bidrag til Hellehøj Bakke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links