Henner Friisers gård
Fakta

Renæssancegården i Middelfart

Af

Henner Friisers gård i Middelfart er et smukt gavlhus fra renæssancen. Det er opført i sidste del af 1500-tallet. Bindingsværket er bemærkelsesværdigt og tidstypisk. Hver etage er fremskudt i forhold til den underliggende etage ved hjælp af bærende bjælkeender …

Vis mere

Bidrag til Henner Friisers Gaard

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Henner Friiser

0 kommentar 0 anbefalinger

Der ligger et rigtig gammelt hus i Brogade i Middelfart. Det er det røde gavlhus med sorttjæret kraftigt bindingsværk. Det er byens ældste private hus med en fødselsattest fra omkring 1580. Det tilhører Middelfart Museumsforening, der stiller det til rådighed for museets udstillingsvirksomhed. Det kaldes i dagligtale Henner Friisers hus. Hvem er i grunden denne Henner Friiser? Forfatteren B.S. Ingemann ( 1789-1862) ) giver ham liv i sin historiske roman ”Erik Menveds barndom”, som han skrev i 1837. Fortællingen starter midt i købstadens baghave. ”På den såkaldte Gremermosebro, under Hindsgavls vænger ved Middelfart, var der en aften i maj måned 1285 en del sømænd og marsvinsjægere forsamlet. De betragtede med spændt opmærksomhed en stor sejlskude, der kom fra Snoghøj og med anstrengelse kæmpede sig frem mod strøm og vind for at nå denne bro, hvor landingen var mindre farlig end ved byens slette havn.” Man må sende stedkendt styrmand til undsætning for skibet, hvorfor en af mændene på broen befaler, at marsvinsskuden skal gå ud. Det er færgemændenes og marsvinsjægernes formand, den gamle Henner Friiser, der taler. Han er en høj og stærk mand, skønt han er 70 år. Han har boet 33 år i Middelfart, hvor han har sat skub i marsvinsjagten. Men ak – Henner Friiser er kun en opdigtet figur, som Ingemann med fri hånd har sat ind i Danmarkshistorien fra sin skrivepult i Sorø. Sandt nok er, at Kongebroen overfor Snoghøj i fordums tid hed Gremermosebroen. Vi genkender fortsat navnet i Grimmermosehuset og Grimmerhus. Men at Henner Friiser skulle kunne bo i det gamle hus i Brogade, går slet ikke. Der er 300 år til forskel. Og en havn i Middelfart får vi først i 1837. Det kan muligvis passe, at man allerede i slutningen af 1200-tallet har drevet marsvinsjagt, men vi ved det ikke med sikkerhed. Om Ingemann har været i Middelfart vides ikke, men han har kunnet læse sig til en god del om egnens historie i tilgængelige kilder. Flot er det, at han ladet en opdigtet figur flytte ind i huset, og at middelfarterne har taget ham til sig.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Henner Friisers Gaard

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Detaljerigdom og arkitektonisk finesse

I renæssancen dekorerede man bygninger rigt. Henner Friisers gård er et glimrende eksempel. Den…

Henner Friiser

Der ligger et rigtig gammelt hus i Brogade i Middelfart. Det er det røde gavlhus med sorttjæret…

Billeder (2)