Henning Larsens Gymnasium
Fakta

Nye toner på de danske gymnasier

Af

Henning Larsens tegnede Høje Tåstrup Amtsgymnasium. Det blev bygget i 1979-81. Gymnasiet regnes for et af højdepunkterne i de tidlige 80'eres danske arkitektur. Byggeriet er udført i modernistisk stil. Skolen var opbygget, så eleverne blev undervist i den…

Vis mere

Bidrag til Henning Larsens Gymnasium

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Gruppearbejde kommer til de danske gymnasier

Tid / Periode 1979 1981
0 kommentar 0 anbefalinger

Hjemstavnsgymnasiet afspejlede en ny retning i gymnasieundervisningen i 1980´erne. Tværfagligheden vandt frem, og nye arbejdsformer blev introduceret. Der kom blandt andet helt nye skriftlige opgavetyper. De var mere selvstændige og mere omfattende. Den pædagogiske debat fokuserede på elevernes læreproces, og der blev iværksat forsøg med projektorienteret undervisning. Der blev gjort op med den traditionelle katederundervisning, og gruppearbejdet vandt indpas som almindelig arbejdsform. I debatten om gymnasiet begyndte man at tale om, at det var godt for elevernes indlæring, hvis de selv var en del af læreprocessen. Undervisning, der tager udgangspunkt i eleverne, har også et vigtigt socialiserende element. Det kunne være lige så vigtigt som viden og indsigt.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Henning Larsens Gymnasium

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Gruppearbejde kommer til de danske gymnasier

Hjemstavnsgymnasiet afspejlede en ny retning i gymnasieundervisningen i 1980´erne. Tværfagligheden…

Billeder (2)