Vandtårn på Prins Christians Bastion
Fakta

De samvirkende Soldaterforeninger byggede lavetter

Af

Prins Georgs Bastion Her opførtes et vandtårn i 1907, som i dag er udsigtspunkt. I 1946 opstilledes to 84 punds grantkanoner på bastionen.

Vis mere

Kanonerne blev anvendt til salutering 6. juli

Tid / Periode 1907 1946
0 kommentar 0 anbefalinger

Historien om de to 24 pd. og 2 84 pd. kanoner på volden. På Fredericia Turistforenings generalforsamling i 1938 lanceredes en idé om, at to af voldens bastioner skulle bestykkes. En med tre års krigens våben og en med 1600 tallets våben. Tøjhuset stillede velvilligt to 24 pd. og 2 84 pd. kanonrør til rådighed af våbensystem 1834. Kanonerne havde gjort tjeneste i Fredericia under treårskrigen. Ideen støttedes varmt af De Samvirkende Soldaterforeningerne, der længe havde ment, at det var for dårligt, at landets flotteste fæstning ikke havde en eneste kanon. Soldaterforeningerne indsamlede midler, så der kunne bygges affutager. I foråret 1940 var affutager og kanoner klar til afsendelse fra Tøjhusmuseet. På grund af besættelsen d. 9. april blev våbnene ikke afsendt til Fredericia før i 1946; tyskerne skulle jo nødig misforstå noget. Kanonerne blev opstillet på bastionen ved Fredericia Garnisons foranstaltning. I de følgende år benyttedes kanonerne til salutskydning om morgenen 6. juli, men ofte var krudtladningerne så kraftige, at beboerne på den anden side af voldgraven måtte have glarmester efter en vellykket 6. julifest.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Historien om de to 24 pd. og 2 84 pd.…

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kanonerne blev anvendt til salutering 6. juli

Historien om de to 24 pd. og 2 84 pd. kanoner på volden. På Fredericia Turistforenings…

Billeder (2)

Links (1)