Hjultorvet
Fakta

Under hagekorset

Af

Viborg er en gammel embedsmandsby med mange offentlige institutioner. Den store administrationsbygning på Hjultorvet 9 er opført i 1868 til Kreditforeningen. Det kgl. danske Hedeselskab overtog ejendommen i 1906. Indtil 1979 var det herfra, selskabet administrerede…

Vis mere

Bidrag til Hjultorvet

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Talegaver vandt over tyskerne

Tid / Periode 1868
0 kommentar 0 anbefalinger

Den 9. april 1940 om morgenen rykkede tyske tropper over den danske grænse. Ved frokosttid nåede en motoriseret fortrop frem til Viborg, hvor en deling gjorde holdt på Hjultorvet. Kommandanten bemærkede straks Hedeselskabets hovedbygning. Han konkluderede, at den imposante bygning måtte være byens rådhus. Han lod sin ordonnans hejse hagekorsflaget i selskabets flagstang. Herefter stillede han krav om at få huset stillet til rådighed for værnemagten. Selskabets direktør måtte igennem svære forhandlinger, før det lykkes at få værnemagten til igen at rømme kontorerne. For også at undgå, at tyskerne igen brugte flagstangen, fik direktøren den pillet ned. I maj 1945 kom flagstangen tilbage på sin plads.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Hjultorvet

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Talegaver vandt over tyskerne

Den 9. april 1940 om morgenen rykkede tyske tropper over den danske grænse. Ved frokosttid nåede…

Billeder (1)