Hørdum Kirke
Fakta

Kirke Thy

Af

Kirken kaldtes i gammel tid »De fire evangelisters kirke«. Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Vindue i apsis er oprindeligt med monolitsålbænk og -overligger. Alle andre vinduer er nyere. Våbenhuset er sengotisk og opført i munkesten foran norddøren.

Vis mere

Kirke klokke

0 kommentar 0 anbefalinger

Kirken har to klokker. Den ene er fra 1884 og er omstøbt af en klokke fra 1500. Anker Heegaard, Frederiksværk, har stået for omstøbningen. Den gamle klokke var støbt af Peder Hanssen i Flensborg. Den havde følgende indskrift: Anno Domini mccccc; Ihesus nasarenus rex Iudeorum; alpha et o; Deus et homo; o rex glorie, Criste, veni cum pace, amen; Ana hieder iec. Herdem Sugen (=Hørdum sogn) haver ladet mec stept Gut til Lof oc sante Laurencius; hielp sancte Anne self tredi, amen. (=I Herrens år 1500; Jesus Nazaræeren, jødernes konge; alfa og omega; Gud og menneske; o ærens konge, Kristus, kom med fred, amen.) Kirkens anden klokke er anskaffet i 1967 for en testamentarisk gave. Den er støbt af John Taylor & Co, Birmingham, og bærer indskriften: »Land, land, land, hør Herrens ord.«

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Hørdum Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

Hørdum Kirke

Hørdum Kirke Moderne særpræget tårn, bygget 1955 som en kopi af et forsvarstårn. I…

Thorstenen

Thorstenen blev fundet ved en udgravning til tårnet i 1954. Stenen fungerede som nederste trin i en…

Kirke klokke

Kirken har to klokker. Den ene er fra 1884 og er omstøbt af en klokke fra 1500. Anker Heegaard,…

Billeder (10)