Hørdum Kirke
Fakta

Kirke Thy

Af

Kirken kaldtes i gammel tid »De fire evangelisters kirke«. Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Vindue i apsis er oprindeligt med monolitsålbænk og -overligger. Alle andre vinduer er nyere. Våbenhuset er sengotisk og opført i munkesten foran norddøren.

Vis mere

Thorstenen

0 kommentar 0 anbefalinger

Thorstenen blev fundet ved en udgravning til tårnet i 1954. Stenen fungerede som nederste trin i en trappe og lå med billedsiden nedad. Motivet er Thor, der fanger Midgårdsormen. Han måtte lægge så mange kræfter i, at han trådte gennem bådens bund. – Litteratur om Thorstenen: Johannes Brøndsted: “Thors fiskeri”, artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark, 1955, s. 92-104. – Søren Nancke-Krogh: Stenbilleder i danske kirker, 1955.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Hørdum Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

Hørdum Kirke

Hørdum Kirke Moderne særpræget tårn, bygget 1955 som en kopi af et forsvarstårn. I…

Thorstenen

Thorstenen blev fundet ved en udgravning til tårnet i 1954. Stenen fungerede som nederste trin i en…

Kirke klokke

Kirken har to klokker. Den ene er fra 1884 og er omstøbt af en klokke fra 1500. Anker Heegaard,…

Billeder (10)