Holmegaard Mose
Fakta

Istidsværksted

Af

Holmegård Mose har landets største koncentration af velbevarede bopladser fra tidlige dele af ældre stenalder. Ud for glasværket er der fundet nogle af verdens ældste og bedst bevarede buer og pile fra ca. 7.000 f. Kr. Samme sted er der udgravet hyttegulve af…

Vis mere

Bidrag til Holmegaard Mose

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

”I dag gravede vi i dynger af nøddeskaller”

Tid / Periode -11000 -7000
1 kommentar 1 anbefalinger

Tykke lag af knækkede skaller af hasselnødder kendetegner flere af mosens fint bevarede bopladser fra ældre stenalder. Så da en arbejdsmand under anden verdenskrig i 1940’erne fortalte en lokal amatørarkæolog, at de havde gravet i dynger af nøddeskaller i stedet for tørv, blev der med det samme sendt bud efter Nationalmuseet. Få dage efter var en arkæologisk undersøgelse af tørvegraven sat i værk. Det viste sig, at der tre meter nede i de vandmættede tørvelag fandtes spor af gentagne bosættelser med hyttetomter, værksteder til flinthugning, dynger af måltidsrester og kasserede redskaber i træ, ben og hjortetak. Der er hverken før eller siden fra en så tidlig del af stenalderen i Nordvesteuropa set en boplads med så flot en bevaringsgrad.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Simon Bang
, for mere end 11 år siden

Som ung dreng var jeg med til at udgrave bopladsen på marken foran selve Holmegaards Mose. Det var netop Anders Fischer som stod for udgravningen. Jeg havde, som jeg husker, et godt øje for at spotte både menneskeskabte afslag og skrabere. Udover den frivillige arbejdskraft som vi bidrog med, så lærte vi også at knappe øl op med en murerske. Men det var spændende at komme tæt på det arkæologiske arbejde, som tidligt vakte interessen for netop det fag. Min farfar, billedhuggeren Arne Bang, boede med udsigt til mosen og han fortalte også om de rige bopladser i 1940erne. Mener også de dengang 1940erne fandt et skelet, bundet til en pæl, også fra ældre stenalder, måske har jeg forstørret dette dramatiske fund i min barnefantasi?

Bidrag til Holmegaard Mose

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

”I dag gravede vi i dynger af nøddeskaller”

Tykke lag af knækkede skaller af hasselnødder kendetegner flere af mosens fint bevarede bopladser …

Billeder (2)

Links (1)