Hornslet Kirke på afstand
Fakta

Rosenkrantzslægtens gravkirke

Af

Hornslet Kirkes skib er opført af rå marksten i 1200-tallet. I anden halvdel af 1500-tallet blev kirken stærkt udvidet af adelsmanden Jørgen Rosenkrantz med et stort nyt kor mod øst, et gravkapel mod syd og et tårn i renæssancestil mod vest. Et kalkmaleri med en …

Vis mere

Bidrag til Hornslet Kirke

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Guds hus - og herremandens

Tid / Periode 1560 1600
0 kommentar 0 anbefalinger

I middelalderen blev adelsmænd ofte begravet i klostre. Efter reformationen vendte de sig mod deres sognekirke. Jørgen Rosenkrantz, som skabte Rosenholm, hentede flere forfædres jordiske rester og gravsten til Hornslet fra nedlagte klostre, og opsatte monumenter over sin far, farfar, oldefar og tipoldefar i koret. Ved korets sydside byggede han et gravkapel med hele tre mindesmærker over sig selv – en altertavle med portrætter af ham og familien, en gravsten, og en tavle med indskrift. Både hans søn og sønnesøn blev senere mindet med barokgravmæler med malede portrætter og forfædrenes våbenskjolde. Hornslet Kirke er Guds hus, men Rosenkrantzerne fylder unægtelig godt.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Hornslet Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Guds hus - og herremandens

I middelalderen blev adelsmænd ofte begravet i klostre. Efter reformationen vendte de sig mod deres…

Billeder (2)

Videoer (1)

  • Video