Huset i Magstræde
Fakta

Ungdom og utugt

Af

Ungdomsoprøret og modstanden mod forældregenerationens dannelsesinstitutioner førte fra slutningen af 1960'erne til mange nye former for kulturtilbud. ”Huset” i Magstræde 14 var et af dem. Forskellige grupper unge fik i 1970 lov til at bruge bygningen og…

Vis mere

Bidrag til Huset i Magstræde

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Bordelgaden

Tid / Periode 1970
1 kommentar 1 anbefalinger

Magstræde har en broget fortid som bordelgade. I slutningen af 1800-tallet tog myndighederne drastiske skridt i forsøget på at begrænse udbredelsen af kønssygdomme, ikke mindst syfilis. Sygdommen spredtes gennem byens prostituerede, og man indførte kontrol og undersøgelser og udpegede visse strøg til bordelgader. Heriblandt Magstræde. Naboerne til gaderne klagede til myndighederne og skrev f.eks.: ”Kvinderne ligge med overkropppen ud af Vinduerne og raabe de forbigaaende herrer an… saavel ved Dag som ved Aften… Fruentimmerne opholde sig jevnlig i Gadedørene til Eiendommene og patrouillere ugenert paa Gaden udenfor deres Boliger og indbyde til Utugt”. Omkring år 1900 havde Magstræde bordeller i nr. 7, 19, 8, 16, 18 og 20 – hver femte af gadens beboere var prostitueret.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Per-Olof Johansson
, for mere end 9 år siden

'Underskoven' er i 2011 på niende år det åbne forum for lyrik og kortprosa med fast base i Huset i Magstræde i København. Den startede den 9. januar 2003 og har siden med stor succes afholdt sine litterære soiréer hver anden torsdag i sæsonen. I Underskoven opfatter vi begreberne lyrik og kortprosa i deres bredeste betydning. Hos os kan man høre digte i alle genrer samt noveller og kortprosa i alle afskygninger. Denne bredde er naturligvis afspejlet i Underskovens tre antologier. Enhver underskov består jo egentlig af de træer og buske, der vokser i den, og vores underskov er da også basis for en stor del af det litterære vækstlag herhjemme. Vi afspejler følgelig en meget bred vifte af talent, både genre- og personmæssigt. F.eks. kan vi med stolthed sige, at vi har nogle af de mest talentfulde unge forfattere blandt os, samtidig med at vi omfatter adskillige erfarne folk. For tiden er den yngste af vore forfattere 12, mens den ældste er over 80. Blandt os er der garvede folk med omkring 50 udgivelser bag sig, såvel som folk med relativt få udgivelser og rene debutanter. Det, der binder os sammen, er kærligheden til god litteratur samt den synergi og inspiration, der opstår i det brede, tolerante fællesskab omkring vore oplæsnings-soiréer.

Bidrag til Huset i Magstræde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Bordelgaden

Magstræde har en broget fortid som bordelgade. I slutningen af 1800-tallet tog myndighederne…

Billeder (2)