Rytterskolen
Fakta

Kongen og kirken sammen om skolen

Af

Hvidovre Rytterskole blev opført i 1722. Skolen er måske den første af de i alt 240, som blev bygget på Frederik den Fjerdes initiativ. Hvidovre Rytterskole blev, som de øvrige rytterskoler, placeret tæt ved kirken. Præsten førte tilsyn med undervisningen, og…

Vis mere

Bidrag til Hvidovre Rytterskole

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Den første almene skolegang i Danmark

Tid / Periode 1722
1 kommentar 0 anbefalinger

I 1715 begyndte Frederik den Fjerde at inddele Danmark i 12 rytterdistrikter. I hvert distrikt blev der bygget 20 rytterskoler til egnens børn. Rytterskolerne var en nyskabelse i den danske skolehistorie. For første gang fik en større gruppe af landbobørn – såvel drenge som piger – mulighed for at gå i skole. I rytterskolerne blev der først og fremmest undervist i kristendom, men børnene skulle også lære at læse, skrive og regne. Børnenes skolegang begyndte, når de var seks år gamle, og den fortsatte, indtil børnene havde lært nok til at blive konfirmeret. Ideen med rytterskolerne var, at landbefolkningen skulle have helt basale skolekundskaber, så de bedre kunne udfylde deres plads i samfundet..

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Inge Heede Hertoft
, for mere end 9 år siden

Der ligger også en af Frederik d. 4.s bevarede rytterskoler i Lille Heddinge på Stevns. Den ligner meget den afbildede fra Hvidovre. Hvis man er interesseret i at vide mere om den - og om rytterskolernes oprindelse og funktion, kan man se med her: http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/rytterskolen/historie/

Bidrag til Hvidovre Rytterskole

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Den første almene skolegang i Danmark

I 1715 begyndte Frederik den Fjerde at inddele Danmark i 12 rytterdistrikter. I hvert distrikt blev …

Billeder (2)