Eskemose skov

0 kommentar 0 anbefalinger

Eskemose Skov ligger ved Sjælsø nord for bydelen Kajerød. Skoven, der er ren løvskov, har et areal på knap 24 hektar. Skoven er fredet (dvs. ikke blot fredsskov, men undergivet en regulær fredning), hvilket skyldes dens naturlige kilder. Naturlige kilder og fontæner Der springer flere kilder rundt om i skoven, og to af dem er lagt ind i egentlige springvand. Drift Skoven drives som lystskov. Det betyder bl.a., at der ikke sker ret meget hugst i skoven. Der fældes kun i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til skovfornyelsen, og når et træ skønnes at udgøre en fare for besøgende i skoven. For at sikre opvækst af nye træer pløjer kommunen af og til dele af skovbunden, for at hjælpe nedfalden olden til at få fæste og spire. Historie Eskemose Skov er en del af det store skovområde, der frem til slutningen af 1700-tallet hørte under Hirschholm Gods, og som bl.a. tjente til kongeligt jagtrevir. Den nuværende Restaurant Jægerhytten er oprindelig kongelig jagthytte, og optræder under navnet ”Herligheden” for første gang på kort over skoven fra ca. 1750. Stedet har skrevet sig ind i historien, fordi det ifølge overleveringen bl.a. var her, dronning Caroline Mathilde mødtes til sine hyrdetimer med Struensee. Aktivitetsmuligheder Eskemose Skov er med sin beliggenhed ned mod Sjælsø et godt mål for en gåtur af de ikke for lange. Hovedstien i skoven (Sjælsøstien) fører fra Soldraget til Sjælsøvej, størstedelen af forløbet er langs søbredden, og med en lille afstikker fra stien kommer man forbi de to springvand. I skoven, nær parkeringspladsen for enden af Bakkevej, er der anlagt et par små naturlegepladser for småbørn, der må bruges af alle. Øst for Jægerhytten er der anlagt et badeområde, ”Sjælsø Strand”, hvor der er udlagt sand. En badebro fører ud i søen, og der er opstillet en grill, som kommunen holder forsynet med brænde. Adgangsforhold Der er adgang til skoven dels fra Soldraget, dels fra Bakkevej og dels fra Sjælsøvej. Der er en parkeringsplads tæt på Jægerhytten (for enden af Bakkevej). Der er toiletter nær Jægerhytten. Tilgængelighed Hovedstierne kan benyttes af kørestolsbrugere med ledsager. Transport Buslinjerne 327 og 338 fra Birkerød Station har stoppested ved hhv. Bakkevej/Nørrevang og for enden af Soldraget, tæt på skoven. Ejerforhold Eskemose Skov ejes af Rudersdal Kommune. Det finder du i nærheden » Sjælsø » Sjælsø Strand

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Jægerhytten i Birkerød

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (4)

Jægerhytten

Jægerhyttens historie kan føres tilbage til midten af 1700-tallet, hvor den for første gang er…

Jægerhytten

Sjælsø Strand ligger ved Eskemose Skov, ca. 2-300 meter fra P-pladsen ved Jægerhytten, som du…

Eskemose skov

Eskemose Skov ligger ved Sjælsø nord for bydelen Kajerød. Skoven, der er ren løvskov, har et…

Se flere fortællinger

Billeder (3)