Kærsgård set fra parken.
Fakta

Kærsgård ligger smukt i udkanten af det gamle Brenderup nær kirken og med Storåen strømmende kraftfuldt forbi.

Af

I parken adskilt fra avlsbygningerne ligger Kærsgårds anseelige hovedbygning. Den kan minde lidt om Bernstorff Slot fra 1765 tegnet af den franske arkitekt Jardin. Men den er opført 1815-17 i en mere enkel og fornuftig stil.

Vis mere

Frydefuld sommer 1796

Tid / Periode 1796 1796
0 kommentar 0 anbefalinger

Den unge maler Hans Hansen, der var elev af Jens Juel, blev af krigsråd Jacob Wedel til Kærsgård bestilt til at portrættere familien i juli 1796. Her var adskillige gæster – ikke mindst nogle unge kvinder, der i fulde drag nød og berigede den skønne sommer. Den 64-årige Jacob Wedel havde mistet sin første kone i 1789 og i Indslev kirke sat hende et minde, der stadig ses i kirken. Året efter giftede han sig med den 20-årige Louise Dinesen fra Gyldholm gods ved Flakkebjerg. Nok et år forløb og så kom parrets førstefødte – Andreas Claus til verden på Kærsgård. Og netop den sommeren føder krigsrådens unge hustru Louise datteren Dorthea Frederikke Louise. Den unge mor har i den sidste ventetid besøg af sine yngre søstre: 17-årige jomfru Sophie, 19-årige forlovede fæstemø Ellen Marie og 24-årige professsorfrue Bolette. Maleren er fuldstændig fortabt i den smukke Sophie og spadserer følsomt med hende i parken. Hans Hansen skriver dagbog og betegner de fire søstre som de fire gratier. Under en tur med dem i marken i et dejligt vejr, synger de skønt sammen. Der tegner sig et billede af et hus med sans for maleri og musik. Den lille pige, der kom til verden den sommer på Kærsgård, blev siden gift med Niels Basse Fønss til Hindsgavl og her medbragte hun sine musikalske talenter. Hendes storebror Andreas Claus Wedel-Heinen blev siden byfoged i Middelfart og en tid ejer af Kærsgård.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kærsgård ved Brenderup

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Kærsgård ved Brenderup

I parken adskilt fra avlsbygningerne ganske tæt på det vandrige åløb ligger Kærsgårds…

Frydefuld sommer 1796

Den unge maler Hans Hansen, der var elev af Jens Juel, blev af krigsråd Jacob Wedel til Kærsgård …

Billeder (5)