Kærsgård set fra parken.
Fakta

Kærsgård ligger smukt i udkanten af det gamle Brenderup nær kirken og med Storåen strømmende kraftfuldt forbi.

Af

I parken adskilt fra avlsbygningerne ligger Kærsgårds anseelige hovedbygning. Den kan minde lidt om Bernstorff Slot fra 1765 tegnet af den franske arkitekt Jardin. Men den er opført 1815-17 i en mere enkel og fornuftig stil.

Vis mere

Kærsgård ved Brenderup

Tid / Periode 1815 1817
0 kommentar 0 anbefalinger

I parken adskilt fra avlsbygningerne ganske tæt på det vandrige åløb ligger Kærsgårds anseelige hovedbygning. Den kan minde lidt om Bernstorff Slot fra 1765 tegnet af den franske arkitekt Jardin. Men den er opført 1815-17 i en mere enkel og fornuftig stil. Den gamle grundmurede firelængede bindingsværksgård fra 1600-tallet havde udtjent sin rolle. Den gamle ladegård lå fortsat øst for den ny hovedbygning. Men brande i 1854 og 1869 tog også livet af den. Derfor har vi i dag en nyere ladegård. Hovedbygningens arkitekt er Johan Andreas Meyer (1783-1822), der anses for en god klassicist af den C.F. Hansenske skole. Han var en tid konstitueret som stadsbygmester i København og havde nok at gøre med genopbygningen efter det engelske bombardement. Ejeren var kammerjunker Andreas Claus Wedel-Heinen (1791-1857), der i 1807 arvede Kærsgård, men blev slidt op af økonomiske problemer og måtte i 1829 lade staten overtage godset. Faderen en ældre krigsråd Jacob Wedel giftede sig efter sin første hustrus død med den langt yngre Frederikke Lovisa Dinesen. Parret blev skilt og hun giftede sig med kammerherre A.C. von Heinen af Fraugdegård, der adopterede Andreas Claus, som derved fik sit dobbelte efternavn. Andreas Claus Wedel-Heinen blev jurist. Efter at have været protokolsekretær i Højesteret blev han i 1827 udnævnt til byfoged i Varde og i 1842 til byfoged i Middelfart og herredfoged i Vends Herred.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kærsgård ved Brenderup

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Kærsgård ved Brenderup

I parken adskilt fra avlsbygningerne ganske tæt på det vandrige åløb ligger Kærsgårds…

Frydefuld sommer 1796

Den unge maler Hans Hansen, der var elev af Jens Juel, blev af krigsråd Jacob Wedel til Kærsgård …

Billeder (5)