Kancellibygningen
Fakta

Magtens hus

Af

Kancellibygningen, eller ”Den røde Bygning”, blev opført for Frederik den Fjerde af kgl. bygmester J. C. Ernst 1716-1721. I forbindelse med Kancellibygningen etablerede man også et Geheimearkiv, som var forbundet med Københavns Slot via en løngang i første…

Vis mere

Bidrag til Kancellibygningen

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Enevælden samler magten

Tid / Periode 1721
1 kommentar 0 anbefalinger

Opførelsen af Kancellibygningen er det fysiske udtryk for den centralisering af magten som fandt sted under enevælden. Den kom til at betyde, at centraladministrationen voksede markant efter 1660. Virkningerne af denne udvikling var store - både for Danmark som helhed og for hovedstaden. Riget fik ensartede standarder for mål og vægt samt en ensartet og mere detaljeret lovgivning. Københavns økonomiske og politiske betydning voksede om kap med befolkningstallet under hele enevælden. Med den voksende administration fremkom også en helt ny klasse – embedsborgerskabet – der spillede en central rolle i de reformer, enevælden gennemgik fra sidste fjerdedel af 1700-tallet og frem mod systemets afskaffelse midt i 1800-tallet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Julius, 16 år
, for mere end 14 år siden

Det er da ikke helt rigtigt at befolkningstallet voksede under hele enevælden? det var faktisk kun i

Bidrag til Kancellibygningen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Enevælden samler magten

Opførelsen af Kancellibygningen er det fysiske udtryk for den centralisering af magten som fandt…

Billeder (1)

Links (1)