Kanehøj
Fakta

Rettersted og galgebakke ved Skælskør

Af

Bronzealdergravhøjen Kanehøj blev anvendt som Skælskørs rettersted og galgebakke i 1800-tallet. Højen findes umiddelbart syd for landevejen mellem Skælskør og Eggeslevmagle.

Vis mere

H. C. Andersens skildring af en 3-dobbelt henrettelse på Kanehøj

Tid / Periode 1825
0 kommentar 0 anbefalinger

I romanen "Mit Livs Eventyr", fortæller H. C. Andersen hvordan han som elev på Slagelse Latinskole om morgenen den 8.april 1825, blev kørt til Skælskør for at overvære en henrettelse af en ung kvinde og to mænd med økse. Henrettelser var dengang offentlige begivenheder med mange tilskuere, og Andersens rektor mente at oplevelsen ville være et vigtigt led i elevernes opdragelse. Henrettelsen skete som dødsstraf for at en ung kvinde sammen med sin kæreste og sin moders elsker, havde slået faderen ihjel. Om henrettelsen skrev Andersen: "Pigen var meget smuk, men dødbleg, med et forunderligt udtryk stirrede hun på mængden og egnen rundt om. Hun lå i kærestens arme, han var rød og sund at se til. Tjenestekarlen var gulbleg, med langt sort hår der hang ham over ansigtet. Nogle andre tjenestekarle råbte ham lev vel, han tog hatten af og nikkede. De tre præster fulgte dem op på retterstedet; det var sådan en smuk morgen, de sang alle 6 en salme og jeg hørte pigens klare stemme over alle de andres. De kyssede hinanden og præsterne, til sidst kyssede hun kæresten endnu engang. Først ved det andet slag faldt hovedet. Nu fulgte de to andre, der på samme blodige blok lagde deres hoveder. Jeg var kommet ind i kredsen, syntes at deres blik havde stirret på mig, jeg var forunderlig til mode. Rakkerknægtene spiste ål og drak brændevin efter eksekutionen. Nu kom pigens gamle bedstemoder og græd, lagde hendes lig i en kiste, medens begge karlenes hoveder blev sat på stage og kroppene lagt på stejle. Bønderfolkene stod underligt ufølsomme deromkring, talte om de gode klæder der nu skulle ligge der til ingen nytte, som mangen én kunne have godt af. ”O, det er de sidste de slide!” sagde de mere liberale". Den sidste offentlige henrettelse i Danmark fandt sted i 1882, og den sidste henrettelse med øske blev udført i Horsens Statsfængsel i 1892.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kanehøj

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

H. C. Andersens skildring af en 3-dobbelt henrettelse på Kanehøj

I romanen "Mit Livs Eventyr", fortæller H. C. Andersen hvordan han som elev på Slagelse …

Billeder (1)