Karise, Moltkes Kapel-1
Fakta

Overhofmarskallens gravkapel

Af

Gravkapellet i Karise Kirke på Stevns er indrettet i 1760’erne af den danske arkitekt C.F. Harsdorff (1735-99). Kapellet er et tidligt eksempel på nyklassicisme og virker med sine høje, slanke søjler og lyse vægge, stuk og marmorsarkofager nærmest overjordisk i …

Vis mere

Bidrag til Kapel i Karise

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Den magtfulde fyrstetjener

Tid / Periode 1769
1 kommentar 0 anbefalinger

Adam Gottlob Moltke var overhofmarskal under kong Frederik den Femtes regering og kongens nære rådgiver. Moltke var født i 1710 nær Tessin i Mecklenburg, men blev opfostret hos sin farbror, der var amtmand på Møn. Som 12-årig blev han page hos kong Christian den Sjette og i 1730 kammerpage hos kronprinsen, den senere kong Frederik den Femte. I 1743 blev Moltke udnævnt til hofmarskal og tre år senere til overhofmarskal. I forbindelse med udnævnelsen fik han Bregentved og flere andre godser af kongen, og i 1750 havde han jord nok til at oprette grevskabet Bregentved, hvilket også omfattede hovedgårdene Juellinge og Turebyholm. Perioden med Moltke som rigets egentlige hersker blev en økonomisk opgangstid, hvis mest åbenbare resultat blev Frederiksstaden i København med de fire Amalienborgpalæer.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Inge Heede Hertoft
, for mere end 9 år siden

Af en el. anden grund er det blevet almindeligt at skrive/sige, Karise ligger på Stevns. Det gør den altså ikke. Den befinder sig på den "forkerte" side af Tryggevælde Å.

Bidrag til Kapel i Karise

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Den magtfulde fyrstetjener

Adam Gottlob Moltke var overhofmarskal under kong Frederik den Femtes regering og kongens nære…

Billeder (7)

Links (1)