Krudtmagasinet i Kastellet
Fakta

En fæstning i fæstningen

Af

Indgår som en del af det fredede fæstningsværk Fredericia Vold

Vis mere

Fredericia Officerforenings Have i Kastellet

Tid / Periode 1650 1937
0 kommentar 0 anbefalinger

Garnisonens officerer havde en særlig have i kastellet benævnt Fredericia Officersforenings have. Det var et lukket område, hvor man kun kunne komme som officer eller i selskab med en officer fra garnisonen. Haven var til afslapning og til selskabelig adspredelse med kolleger. At stedet har haft denne funktion, kan også sluttes ud fra ”Regler for adgangen til benyttelse af Fredericia Officersforenings haver” dateret 1896. Heri hedder det: "Til ophold er der opført et lysthus, hvortil nøglen kan fås hos skildvagten, som har befaling til at udlevere den til officerer og ligestillede i uniform. Efter endt brug skal nøglen straks afgives til skildvagten. Til adspredelse findes et croquetspil, som opbevares i en kasse, som henstår til højre for indgangen. I havens kælder vil der i reglen forefindes øl, limonade og sodavand, som mod erlæggelse af 10 øre for hver flaske står til de besøgendes rådighed". Et andet sted i Kastellet havde underofficererne kolonihaver. Det var en udbredt beskæftigelse at dyrke grøntsager på kolonihave-basis. Dette er en tradition, som strækker sig langt bagud i tid. Området med officershaverne blev nedlagt i 1937, da Fredericia Kommune købte Kastellet og anlagde festplads på stedet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kastellet i fredericia

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (4)

Kastellet i Fredericia

Et kastel er en fæstning i fæstningen. Et sted hvor man kan trække sig tilbage og yde et sidste…

Carolinelunden ved kastellet

Vidste du, at… Carolinelunden var en yndet bypark fra 1822 - 1912? Sideløbende med at…

Fest for 4.000 veteraner i Kastellet i 1899

Markering af 50 året for udfaldet fra Fredericia. I festlighederne deltog ca. 4.000 veteraner som …

Se flere fortællinger

Billeder (2)