Kelleris hegn
Fakta

Af

Kelleris Hegn mellem Kvistgaard og Espergærde er den eneste af statsskovene, der gennemskæres af Helsingørmotorvejen. Motorvejen blev ført gennem skoven i 1978, samtidig med forlægningen af Hornbækvej gennem skovens sydlige del. Skovens areal er ved disse…

Vis mere

Bilisternes skov

Tid / Periode 1790 1907
0 kommentar 0 anbefalinger

Kelleris Hegn, der primært er bevokset med bøg, er kendetegnet ved sit kryds af to stærkt trafikerede vejstrækninger. I skoven findes 3 oldtidshøje. Den ene kan ses fra motorvejen i den østlige tilkørselssløjfe fra Hornbækvej. Den vestlige del af skoven afgrænses af Kongevejen mellem Hørsholm og Helsingør, hvor man kan se en af de milesten (5 mil), der er karakteristiske for datidens hovedlandeveje. Den var oprindelig en obelisk lavet af norsk marmor, men blev 1840’erne udskiftet med den nuværende mere holdbare keglestubformede pæl af bornholmsk granit, der i 2009 er restaureret af Helsingør Kommune. Nordvest for skoven kan man fra motorvejen se gården Sindshvile, der oprindelig er en udflyttergård fra landsbyen Nyrup. Gården, der oprindelig hed Møllegaard, var en af Helsingørs mange lystgårde, ejet af sundtoldstidens velhavere. Sit karakteristiske udseende med hvide mure og kamtakprydede gavle har den fået omkring 1907. Til ejendommen hørte i sin tid et af områdets mange teglværker.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kelleris Hegn

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Bilisternes skov

Kelleris Hegn, der primært er bevokset med bøg, er kendetegnet ved sit kryds af to stærkt…

Billeder (1)