Klithede
Fakta

Danmarks første nationalpark

Af

Klitheden, som den der findes langs store dele af den jyske vestkyst, er en naturlig landskabsform. Men selvom plantevæksten er kommet af sig selv, så har mennesket gennem årtusinder bidraget til at holde vegetationen ved lige. Det er sket ved, at omkringboende…

Vis mere

Bidrag til Klitheden i Thy

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Fra naturpark til nationalpark

Lyt til fortællingen
Tid / Periode 2008
1 kommentar 0 anbefalinger

Klithederne i Thy blev i 2008 udnævnt til Danmarks første officielle nationalpark. Sådanne parker har man haft mange steder i udlandet, siden Yellowstone i USA blev indviet som den første i 1872. Herhjemme tog fredning af mindre naturarealer fart efter vedtagelsen af Naturfredningsloven i 1917. Op gennem 1960’erne overvejede man, at indrette særligt naturskønne områder som for eksempel Tystrup-Bavelse søerne på Sjælland til beskyttede naturparker. Men den generelle naturbeskyttelse fik længe forrang for særlige udpegninger. Først i dette årtusind er ideen om naturparker på dansk grund således blevet ført ud i livet. Med en tidstypisk drejning fra det ’naturlige’ mod det ’nationale’.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Bendt Lund Nielsen
, for mere end 12 år siden

Heer har jeg vandret i sin tid, da jeg var lærer på Ungdomsskolen i Hundborg (1972-73)

Bidrag til Klitheden i Thy

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fra naturpark til nationalpark

Klithederne i Thy blev i 2008 udnævnt til Danmarks første officielle nationalpark. Sådanne parker…

Billeder (22)

Videoer (2)

  • Video
  • Video