Klosterkilden i Roskilde
Fakta

Af

Klosterkilden var en af de betydeligste kilder i Roskilde. Den er væsentlig mindre end den største kilde i byen - Maglekilde - men Klosterkilden har haft et betragteligt omfang. Kilden var i flere hundrede år omgivet af en lille lund. I 1800-tallets midte var der…

Vis mere

Roskildes kilder

0 kommentar 0 anbefalinger

Få steder har så mange og kraftige kilder som Roskilde. For 200 år siden fandtes mindst 24, hvoraf 11 har været fuldt virksomme indtil for hundrede år siden, hvor vandindvindingen gradvist sænkede grundvandet, så næsten alle kilder udtørrede. Men i de senere år er mange igen kommet til live. I 1832 blev kildernes vandmængde målt, og de tre kraftigste var Maglekilde med 82.000 l/time, Klosterkilden med 12.000 l/time og Højbrøndskilde med 8.000 l/time. Kilderne gav byen drikke- og husholdningsvand af høj kvalitet og samtidig en værdifuld vandkraft. De fleste kilder udspringer ca. 30 m over havet, og da afløbet til havet er kort, var der mulighed for en meget intensiv vandmølledrift. Kilderne samler sig om to afløb: Et vestligt med Maglekilde som den vigtigste kilde og et østligt med Klosterkilden som den vigtigste.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Klosterkilden i Roskilde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Roskildes kilder

Få steder har så mange og kraftige kilder som Roskilde. For 200 år siden fandtes mindst 24, …

Billeder (2)