Kortudsnit
Fakta

Danmarks største udtørrede sø

Af

Kolindsund ligger på Djursland. Det var Danmarks største ferskvandssø, der strakte sig over 18 kilometer og målte 1-3 kilometer i bredden. Vandarealet dækkede 2500 hektar. Søen blev tørlagt i årene 1872-1879. Udtørringen blev sat i værk af et aktieselskab fra …

Vis mere

Bidrag til Kolindsund

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Samfundet betaler for sundbønderne

Tid / Periode 1872 1879
0 kommentar 0 anbefalinger

Verdenskrisen havde slået bunden ud af sundbøndernes økonomi. Den 11. marts 1933 standsede de pumperne i Kolindsund. Aktieselskabet havde ikke længere råd til at betale for strømmen. Snart steg vandet op over markerne. Det kunne politikerne ikke holde ud at se på. Rigsdagen bevilgede et billigt millionlån, satte ejendomsvurderingen ned og lempede skatterne for bønderne. Desuden ville staten renovere alle pumper, kanaler og diger. Nu blev det samfundets opgave at sikre det indvundne land, selv om jorden var på private hænder. I dag diskuteres det stadig, i hvilket omfang skatteyderne skal betale for at sikre sundbøndernes marker mod oversvømmelser. Man overvejer også at genskabe søen, fordi den lavtliggende jordbund volder stadig større problemer.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kolindsund

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Samfundet betaler for sundbønderne

Verdenskrisen havde slået bunden ud af sundbøndernes økonomi. Den 11. marts 1933 standsede de…

Billeder (1)