Hovedbygningen
Fakta

Militærnægtere i skoven

Af

Midt i Kompedal Plantage ligger Kompedallejren. Plantagen er anlagt i 1797, hvor statens forsøgte at nyttiggøre de sandede hedestrækninger ved fremelskning af nåleskov. Midt i plantagen byggede staten i 1918 Danmarks første lejr for militærnægtere. Der var…

Vis mere

Bidrag til Kompedallejren

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Civil værnepligt

Tid / Periode 1918
1 kommentar 0 anbefalinger

Den civile værnepligt – militærnægtertjeneste – blev tilladt ved lov i Danmark i 1917. Det skete under indtryk af 1. Verdenskrigs rædsler, hvor især mange arbejdere i byerne vægrede sig mod at trække i trøjen. Antallet af militærnægtere på en årgang udgjorde normalt kun 1 til 3 procent. Men med ungdomsoprøret i 1968 steg andelen dramatisk og toppede i 1974, hvor næsten 19 procent ønskede at aftjene civil værnepligt. Det var en denne periode Kompedallejren blev futtet af! Kedsomhed, civil ulydighed og hashtåger prægede de sidste år af lejrens levetid. Mange militærnægterne var aktive i fredsbevægelsen, kernekraftmodstandere eller stærkt venstreorienterede. Lejren repræsenterer derfor også ungdomsoprørets mange strømninger, som prægede den politiske debat i 1960'erne og 1970'erne. Bygningerne blev ikke genopført efter branden i 1972, da det blev muligt at aftjene civil værnepligt andre offentlige steder som museer eller børnehaver.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

hans Jørgen Hansen
, for mere end 6 år siden

Det var da ikke hele Komedallejren, der blev brændt af i 1972. Jeg var da nægter i lejren i 1976. Omend kun i få dage. Selv om man skulle udstationeres, skulle man have en uge i lejren. I lejren var der også en gruppe, som ikke ville udstationeres. De sad derfor i lejren og røg hash ... og bestemte vist mere eller mindre, hvad der skulle ske i lejren.

Bidrag til Kompedallejren

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Civil værnepligt

Den civile værnepligt – militærnægtertjeneste – blev tilladt ved lov i Danmark i 1917. Det…

Billeder (1)