Kvartmilepæl ved Nyrup Hegn
Fakta

En af kongevejenes seværdigheder

Af

De nuværende Kongeveje var resultatet af de omfattende reformer af det danske vejvæsen i Frederik den Femte og Christian den Syvendes regeringstid. Disse nye hovedlandeveje (chausséer) skulle have milepæle eller -sten, der for hver hele, halve og kvarte mil viste…

Vis mere

Bidrag til Kongevejens milepæle

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kongevejens ældste milepæle ved Nyrup Hegn

De imponerende milesten af marmor holdt ikke til vind og vejr, og de fleste blev udskiftet i…

Billeder (2)

Links (1)