Kvartmilepæl ved Nyrup Hegn
Fakta

En af kongevejenes seværdigheder

Af

De nuværende Kongeveje var resultatet af de omfattende reformer af det danske vejvæsen i Frederik den Femte og Christian den Syvendes regeringstid. Disse nye hovedlandeveje (chausséer) skulle have milepæle eller -sten, der for hver hele, halve og kvarte mil viste…

Vis mere

Kongevejens ældste milepæle ved Nyrup Hegn

Tid / Periode 1580 1850
0 kommentar 0 anbefalinger

De imponerende milesten af marmor holdt ikke til vind og vejr, og de fleste blev udskiftet i 1830-40’erne med keglestubformede milepæle af bornholmsk granit. Da de erstattede de gamle milepæle, var de pietetsfuldt forsynet med den oprindlige konges monogram. Den eneste milepæl af norsk marmor, der i dag er bevaret på stedet, er halvmilepælen (5 1/2 mil) ved Rørtang, opstillet i 1790. Den kan ikke ses fra motorvejen, men den er et besøg værd, nyrestaureret og genopstillet i forbindelse med etablering af en gangtunnel under Kongevejen. Ved Kongevejen ud for Nyrup Hegn står en beskeden kvartmilepæl (5 1/4 mil) af granit. Den har oprindelig stået på en høj ved Frederik den Andens Kongevej mellem Frederiksborg og Kronborg, af hvilken et par brolagte strækninger er bevaret i Nyrup Hegn. Denne ældste Kongevejs milepæle blev opsat i forbindelse med Ole Rømers målinger af vejene i 1691, og de fleste er i dag forsvundet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kongevejens milepæle

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kongevejens ældste milepæle ved Nyrup Hegn

De imponerende milesten af marmor holdt ikke til vind og vejr, og de fleste blev udskiftet i…

Billeder (2)

Links (1)