Vejlby med kirken.
Fakta

Før det berømmelige udfald den 6. juli 1849 ved Fredericia afholdtes krigsråd i præstegården i Vejlby.

Af

Den danske hær, der under den første del af Treårskrigen havde måttet vige og samle større styrker i sikkerhed på Nordvestfyn, lå stadig i Fredericiafæstningen, hvor den tyske belejring blev mere og mere faretruende.

Vis mere

Krigsrådet i Vejlby præstegård

Tid / Periode 1849 1849
0 kommentar 0 anbefalinger

Engang lå Vejlby præstegård som en stor firlænget bindingsværksgård ret syd for kirken og parallelt med denne. Siden er den afløst af en ny præstebolig, der ligger forskudt lidt mere mod vest. Mange ved sikkert, at den gamle præstegård den 4. juli 1849 husede det krigsråd, der førte til det sejrrige udfald ved Fredericia den 6. juli. Krigen opstod som et oprør i Slesvig-Holsten med tilslutning fra Tyskland. I begyndelsen var vi trængte og led blandt andet et alvorligt nederlag ved Kolding den 23. april 1849. Herefter trak en del af hæren under ledelse af general Olaf Rye nordover mod Århus, hvor der blandt andet fandt en større ryttertræfning sted. Rye trak hæren videre ud på Helgenæs, hvor man byggede afskærmende skanser tværs over den smalle halvø. Den danske flåde var i denne sammenhæng et stort aktiv for os, da hæren kunne indskibes og sejles til den nordfynske kyst. En større troppeopbygning fandt herefter sted på Nordvestfyn. Danske styrker fra Als var ligeledes trukket hertil. Herefter begyndte indskibningen fra Strib og Båring til Fredericia, således at der efterhånden stod en anseelig dansk styrke indenfor fæstningsvoldene parat til det afgørende udfald. General Olaf Rye, der som bekendt faldt denne voldsomme julinat, havde forinden sit kvarter i Indslev kro på Vestfyn, mens general de Meza lå på Hindsgavl. Hos præstefamilien Ascanius i Vejlby boede overgeneral Bülow og dermed var præstegården en tid også hovedkvarter for hæren.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Krigsrådet i Vejlby præstegård

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Krigsrådet i Vejlby præstegård

Engang lå Vejlby præstegård som en stor firlænget bindingsværksgård ret syd for kirken og…

Billeder (3)