KrusemynteHusene
Fakta

Byggeforeningshusene ved Nyboder

Af

KrusemynteHusene er tegnede af arkitekt F.C.Bøttger og opført 1870-72 af Arbejdernes Byggeforening, som havde til formål at skaffe gode og sunde boliger til den voksende arbejderbefolkning i København. Et formål, som i øvrigt var helt på linie med idéer, der på…

Vis mere

Bidrag til KrusemynteHusene

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links