Bådeklubben ved Teglgård.
Fakta

En idyllisk klynge huse ligger ned til Fænøsund ved det gamle skel mellem Hindsgavls og købstaden Middelfarts jorder.

Af

Navnet hidrører fra et teglværk på stedet i 15-1600tallet. Der er fundet rester af en teglovn i en skrænt tæt ved stranden. Omkring 1750 byggede Hindsgavl her en landarbejderbolig, Engelsborg kaldet. Den er revet ned, men erstattet af en vellignende kopi i…

Vis mere

Billeder fra Kulturmiljø ved Teglgård

Oversigt over marsvinjagten.

Jagten på marsvin foretoges af 30 mand fordelt i 10 både. Marsvinene blev drevet ind til Svinø.

Oversigt over marsvinjagten.
Teglgård med fiskerhuse og sommerpensionater.
Bådeklubben ved Teglgård.

Bidrag til Kulturmiljø ved Teglgård

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Marsvinjægere og sommerpensionater

Middelfarts marsvinjægere, der i århundrede havde drevet jagt på marsvin i Gamborg Fjord,…

Billeder (3)