Bådeklubben ved Teglgård.
Fakta

En idyllisk klynge huse ligger ned til Fænøsund ved det gamle skel mellem Hindsgavls og købstaden Middelfarts jorder.

Af

Navnet hidrører fra et teglværk på stedet i 15-1600tallet. Der er fundet rester af en teglovn i en skrænt tæt ved stranden. Omkring 1750 byggede Hindsgavl her en landarbejderbolig, Engelsborg kaldet. Den er revet ned, men erstattet af en vellignende kopi i…

Vis mere

Marsvinjægere og sommerpensionater

Tid / Periode 1750 1822
0 kommentar 0 anbefalinger

Middelfarts marsvinjægere, der i århundrede havde drevet jagt på marsvin i Gamborg Fjord, flyttede i 1822 deres oplagshus og landingsplads til Teglgård og kom herved tættere på fangstpladsen. De sejlede de dræbte marsvin hertil og ofte lå der i snesevis på stranden og ventede på at blive afflæsket. Flæskesiderne blev så transporteret til Trankogeriet, der lå ved vejen midt mellem Teglgård og Middelfart. Marsvinjægerne boede fortsat inde i Middelfart. Man kan mod vest bemærke de store egetræer ved vejen ind i Øksenradeskoven. Netop her gik skellet mellem gods og købstad tværs henover halvøen. Bindingsværkshuset Engelsborg blev omkring 1750 opført her af godsejer Niels Basse. Herved kunne hans folk have lidt hånd i hanke med, om der foregik krybskytteri eller brændetyveri. Der findes endvidere beretninger om Hellligkilde her. Enkelte fiskere kom til. En åleskipper og hans hustru blev forældre til den kendte forfatterinde Jo Jacobsen. Hun var kvindesagsforkæmper og seksualoplyser på en kontant og provokerende vis. Hun var gift med brygger Vagn Jacobsen fra Carlsbergdynastiet, men lod sig siden skille. Hun har skrevet seksualoplysende værker og egentlige romaner. Bl.a. har hun på baggrund af sine barndomserindringer skrevet den skønlitterære beretning "Marsvinsjægerne", der ganske præcist beskriver folk og liv i 1880erne ved Teglgård og i Middelfart. I 1890erne ferierede og arbejdede her det kendte malerægtepar, Agnes og Harald Slott-Møller. Flere af hendes folkevisebilleder har tydelig inspiration fra egnen. Under i alt sin seneste indlæggelse 1907 på Sindssygehospitalet i Middelfart besøgte maleren P.S. Krøyer flere gange en fiskefamilie i Teglgård.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Kulturmiljø ved Teglgård

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Marsvinjægere og sommerpensionater

Middelfarts marsvinjægere, der i århundrede havde drevet jagt på marsvin i Gamborg Fjord,…

Billeder (3)