Sydehytte på Læsø
Fakta

Livets salt for øboere

Af

I middelalderen udvandt læsøboerne salt i sydehytter. På oplevelsescenteret Læsø Saltsyderi kan du følge den forunderlige forvandling af saltvand til salt af fineste kvalitet. Et par sydehytter er nu rekonstrueret efter arkæologiske udgravninger. Sydehytterne er …

Vis mere

Bidrag til Læsø Saltsyderi

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Jagt på øens hvide guld

Tid / Periode 1100 1652
1 kommentar 1 anbefalinger

Salt var engang et nødvendigt konserveringsmiddel. Godt salt var derfor værdifuldt. I middelalderen og renæssancen betalte Læsøboerne afgifter til kannikkerne i Viborg i salt. Ingen ved, om øboerne også indvandt salt for at sælge det. Særligt for Læsø findes koncentreret saltvand under strandengene, og ren saltlage kunne opsamles i brønde. Sydning af vandet gav et kvalitetsprodukt på højde med det berømte salt fra Lüneburg. Produktionen af salt ophørte i 1652, fordi sydehytterne krævede store mængder brændsel. På det tidspunkt havde saltindustrien brændt øens bevoksning af. Sandflugt havde forvandlet Læsø til en stormomsust ødemark. Saltudvindingen fortsatte som mindre hjemmeproduktion op til midten af 1800-tallet. Ruinerne efter øboernes gamle sydehytter står i dag som lave, firkantede volde. Et skøn lyder, at der på øen ligger over 1000.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Bendt Lund Nielsen
, for mere end 8 år siden

Besøg stedet. Det har jeg gjort!

Bidrag til Læsø Saltsyderi

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Jagt på øens hvide guld

Salt var engang et nødvendigt konserveringsmiddel. Godt salt var derfor værdifuldt. I…

Billeder (3)