Peter Larsen
Fakta

Af

Peter Larsen, landbrugsminister, gårdejer. Han uddannedes ved landbruget, suppleret med kurser. Han forpagtede fødegården 1950 og ejede den fra 1966. Han var tidligt politisk engageret og blev 1948 formand for venstres ungdom. Ved april valget 1953 indvalgtes han i…

Vis mere

Begravelsen i Østrup 7.juli

Tid / Periode 1924 1970
0 kommentar 0 anbefalinger

Peter Larsen døde på Odense sygehus uden at være kommet til bevidsthed. Han havde deltaget i Fællesdyrskuet i Odense hvor han skulle foretage åbningen den 27. juni. trods lægebehandling i løbet af få minutter stod hans liv ikke til at redde. Medens han lå i coma fyldte han 46 år. Han fik er fyrstelig begravelse fra Østrup kirke på modsat lide af vejen hvor hans gård lå. Hele landbrugets top og næsten alle regeringens ministre var til stede med statsminister Hilmar Baunsgaard i spidsen: Poul Hartling, Poul Nyrup Andersen, Ove Guldberg, Nathalie Lind, Arne Fog Petersen, AC Norman, K Helveg Petersen, Knud Thestrup, HC Toft, Aa Hastrup, Ib Stetter, Henry Christensen, Anders Andersen, V Hornslet, V Brorson, Erik Eriksen, Chr Thomsen, E Mourier, A Pilegaard Larsen, Peter Jørgensen, E Rasmussen og mange andre repræsenterende for en række landbrugsfaglige organisationer og de mange bestyrelser og repræsentantskaber Peter Larsen havde haft søde i. Til kisten, på hvilken ministerens kommandørkors lå, var sendt et væld af kranse og blomster fra kong Frederik 9., Folketinget, det tyske, det svenske og det finske landbrugsministerium, fra samtlig politiske pariers folketingsgrupper, de politiskepartiers lands- og lokalorganisationer, statskonsulenterne, Statense Jordlovsudvalg, Statsskovriderforeningen, Matrikeldirektoratet, Jagtrådet, Danmarks Nationalbank og mange, mange andre. Aldrig siden har der været så mange til en begravelse i Østrup og hvor blomsterne lå over hele området.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Landbrugsminister Peter Larsen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Begravelsen i Østrup 7.juli

Peter Larsen døde på Odense sygehus uden at være kommet til bevidsthed. Han havde deltaget i…

Billeder (7)