Peter Larsen
Fakta

Af

Peter Larsen, landbrugsminister, gårdejer. Han uddannedes ved landbruget, suppleret med kurser. Han forpagtede fødegården 1950 og ejede den fra 1966. Han var tidligt politisk engageret og blev 1948 formand for venstres ungdom. Ved april valget 1953 indvalgtes han i…

Vis mere

Videoer fra Landbrugsminister Peter Larsen

Der er ikke nogen videoer endnu. På denne side kan du selv uploade en video, se mere nedenfor.

Bidrag til Landbrugsminister Peter Larsen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Begravelsen i Østrup 7.juli

Peter Larsen døde på Odense sygehus uden at være kommet til bevidsthed. Han havde deltaget i…

Billeder (7)