Adelsvejen ved galgebakken(Rethøw)
Fakta

Den forsvundne landevej

Af

I gammel tid gik der en landevej fra herregården Silkeborg over Resenbro og Ans til Viborg. Ved Resenbro og Allingkloster tæt op til Gudenåen står flere milepæle fra den forsvundne vej. Nord for Resenbro står en høj, kroget og råt tilhugget fem-milesten. Ved…

Vis mere

Bidrag til Landevejen Silkeborg- Viborg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Adelsvejen som ikke er helt forsvundet

0 kommentar 1 anbefalinger

Adelsvejens forløb ved Resenbro eksistere faktisk stadigvæk. Dens tracè ved Resenbro er meget smuk og udgør et helt intakt stræk på ca 2 km. Fra Resenbro går vejen mod syd, passerer gravhøjen Rethøw, som blev brugt til skafot og galge. Kort herefter går den op gennem en meget smuk sideslugt til plateauet over Gudenådalen. Her passerer den de 2 gravhøje Bredhøj og Rulleshøj og har sit videre forløb mellem markerne med udsigt til Skellerup og Skellerup Nygårde, hvorefter den slutter sig til landevejen Mørkdalsvej, som går til Linå. I 1997 blev Silkeborg Museum blev gjort opmærksom på, at der fandtes velbevarede hulvejsspor i en plantage. Ved besigtigelsen fremtrådte sporene som to tætliggende, parallelle og op mod 1 meter dybe vejspor, der kan følges fra den nederste del af Stidalen og ca. 100-150 meter mod nordvest.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Landevejen Silkeborg- Viborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

De mystiske milepæle

Man ved ikke meget om de enkle milepæle på den forsvundne Silkeborg-Viborg-landevej. I 1686 lavede…

Adelsvejen som ikke er helt forsvundet

Adelsvejens forløb ved Resenbro eksistere faktisk stadigvæk. Dens tracè ved Resenbro er meget…

Billeder (10)