Norup sogn
Fakta

Godser - landvinding - udstykninger - af Ebbe Yndgaard

Af

I gamle dage lå Otterup i en egn med meget vand; i oldtiden og langt op i Middelalderen var hele området øst for en linje mellem Lumby over Lunde til Agernæs et øhav, hvilket har sat sig varige spor i navnene på mange lokaliteter: Tørres-ø, Bårdes-ø,…

Vis mere

Bidrag til Lidt historie om Otterup-egnen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fortidens landskabslinier mellem land og vand

Det kan i dag være vanskeligt at forestille sig, hvorledes landskabet har set ud i gamle dage; dog …

Billeder (7)