Tørvearbejdere 1919
Fakta

Uvejsom mose med elverpiger

Af

Da landhævningen i Danmark fandt sted fra omkring 500 f.Kr., blev der dannet en landtange langs Himmerlands østkyst. Mellem tangen og fastlandet opstod en lagune. Jernalderbønder slog sig ned ved bredden. I jernalderen blev vejret koldere og vådere. Spagnum-mosser…

Vis mere

Bidrag til Lille Vildmose

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

En rest af syndfloden til salg

Tid / Periode 1752
2 kommentarer 1 anbefalinger

Mosen med sin gyngende grund og sine hededampe er forbundet med megen overtro. Her dansede elverpiger, mens Mosekonen bryggede. Vildmosens uvejsomhed betød, at ingen havde interesseret sig for, hvem den tilhørte. Frederik den Femte satte i 1752 en kommission til at undersøge ejerskabet. Kommissionen måtte opgive at lave en opmåling og kortlægning af mosen, fordi man ikke kunne færdes i den. Kommissionens konklusioner var, ”at den plads, hvor Vildmosen ligger, er ved syndflodens virkning eller anden betydelig jordens forandring bleven til en indvig af havet, som har haft sit udløb i Mariager Fjord”. Kommissionen konkluderede, at ”dét, som ingen ejer, ejer kongen” . Frederik den Femte forsøgte at sælge mosen, men ingen ville købe den.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (2)

Niels Sunesen
, for mere end 5 år siden

Niels Sunesen: Landhævningen satte ind straks efter isens tilbagetrækning. For 7.000 - 9.000 år siden satte den store afsmeltning i nord ind med en havstigning på 30m, men landhævningen fortsatte ufortrødent i det nordlige Danmark.

Mette Arleth
, for mere end 10 år siden

Lille Vildmose er et dybt facinerende område. Et område hvor store arealer - meget store i dansk sammenhæng - er helt utilgængelige og ufremkommelige. Det er selv idag ikke spor svært at forestille sig hvor skræmmende en barriere den store højmose har været før store dele af den blev tæmmet. Naturen i mosen er unik og smuk året rundt, altid et besøg værd. Lille Vildmosecenteret formidler mosens natur og kulturhistorie virkelig godt, og de mange stjernepunkter (fugletårne, gangbroer, udsigtsplatforme mm) er en rigtig god måde at få et kig ind i det store utilgængelige moseområde.

Bidrag til Lille Vildmose

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

En rest af syndfloden til salg

Mosen med sin gyngende grund og sine hededampe er forbundet med megen overtro. Her dansede…

Billeder (8)