Kredstegn fra Madsebakke
Fakta

Helleristninger

Af

Lokaliteten Madsebakke er en klippeknold med Danmarks største felt af helleristninger.

Vis mere

Helleristningernes betydning og alder

1 kommentar 0 anbefalinger

Da jeg bor meget tæt ved helleristningsfeltet på Madsebakke, har jeg naturligvis længe undret mig over deres betydning. og det liv som der blev levet for flere årtusind siden. Som der kan læses i linket fra Bornholms Museum, "Tro og Ritualer" herunder, er der mange forestillinger om hvad helleristninger betyder. Selv mener jeg at de ganske overordnet beskriver reelle kosmologiske og naturlige forhold, dog med et islæt af spirituelt oplevede billeder og betydninger. Citat: "Selve skibsbilledet er bronzealderens vigtigste symbol. Vi har allerede set, at skibet kan kobles til solen. Sandsynligvis var det solens transportmiddel. Men betydningen af skibet kan have været bredere". AD: Jeg mener også at betydningen er meget bredere - og MEGET mere naturlig end som så. Det er meget svært at forestille sig at "Solen bliver transporteret på et skib". Hvordan skulle et sådant symbol og en sådan fortælling kunne opstå ved at observere solens gang over himmelen? Fortsættes under kommentarer . . .

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Ivar Nielsen
, for mere end 6 år siden

Fortsat fra indledningen . . . - Det såkaldte "Solhjul", en cirkel med 4 eger, har flere betydninger efter min mening. Det KAN betyde retningerne til solens positioner om dagen og i årets kredsløb, MEN det har også en betydning som en stedangivelse af Jordaksen himmelske omdrejningspunkt, altså en betydning som himmelens nordpol, hvorom de himmelske objekter roterer i døgnet og i årets kredsløb, se http://www.native-science.dk/Helleristninger.Stjernebilleder.htm Stjernebilleder har i mange årtusinder blevet indflettet i mange folkeslags mytologiske fortællinger. Når man forestiller sig at stjernebillederne tilsyneladende bevægede sig rundt på nattens himmel, kunne mange slags mytologiske fortællinger om menneske- og dyrelignende billeder knyttes til det enkelte stjernebillede der roterede rundt om nordpolen. - Således kunne der f. eks. om et menneskelignende billede fortælles om en lodret stående figur som senere flyver i vandret position, stiger ned og senere kan beskues som en vandret liggende figur. En bevægelse som indflettes i mange kulturelle mytologiske fortællinger som et globalt "tema om gudens/gudindens" opstigning, himmelfart, nedstigning og død" for igen at rejse sig op i det fortsatte kredsløb på nattens himmel. Nattens himmel viser på en klar nat og på en gunstig årstid også Mælkevejens hvide bånd der buet hvælver sig over nattehimlen. Denne figur drejer naturligvis også tilsyneladende rundt om nordpolens kredstegn. Det er efter min bedste overbevisning denne figur som giver ophav til helleristningers skibsbilleder. Det er dette skib som drejer sig rundt om nordpolen som er almindeligvis mistolket som "skibet der sejler solen over himmelen", og når man anskuer at det drejer sig om en figur der roterer rundt om nordpolen, så giver dette en helt logisk forklaring på denne mytologiske overlevering - som altså omhandler en kosmologisk betydning og bevægelse og ikke "bare en myte". - Men det er ikke så enkelt med dette beskrevne scenarie med "et himmelsk skib der sejler rundt om nordpolen". Denne Mælkevejsfigur også et andet overordnet symbol, nemlig som enten en mytologisk stor mandlig figur eller et stort himmelsk dyr der drejer rundt om nordpolen, så dette vanskeliggør ofte forståelsen af den mytologiske og kosmologiske betydning af helleristningernes symboler. Se - http://www.native-science.dk/Helleristninger.Galaksen.Konturer.htm Citat: "Helleristningerne kan normalt ikke dateres direkte. Når man alligevel har en ret præcis opfattelse af mange billeders alder, er det fordi man kan sammenligne med andre arkæologiske fund" - http://www.bornholmsmuseer.dk/helleristninger/Datering/datering1.html AD: Hvis man accepterer mine forklaringer herover med de kosmologiske observationer af solens, månens, stjernehimlens og Mælkevejens daglige og årlige bevægelser, så har vores forfædre og formødre jo kunnet observeret disse altid og lavet deres myto-kosmologiske fortællinger af disse forhold. - Men det er først når en fortidig befolkning er blevet nogenlunde bofast, at man har begyndt at riste/ridse de myto-kosmologiske tegn i lokalområderne på egnede stene og klippeflader. Dermed er dateringen af helleristningerne generelt direkte afhængig af hvornår en sådan bofasthed har fundet sted de på de aktuelle fundsteder. Og dette udelukker også at man kan tidsbestemme de enkelte typer af helleristninger idet skålgruber (stjerner generelt) kan være samtidige som andre specifikt billedmæssige helleristninger. Det drejer sig faktisk kun om hvor store bestræbelser og nøjagtighed de enkelte helleristere har lagt for dagen når de har indridset tegnene. Derfor kan man se mange nuancer over de samme observationer – men naturligvis med de samme temaer og billeder. Derfor er der også en stor kulturel lighed i de mytologiske fortællinger da de handler om de samme kosmologiske forhold der naturligvis stadigvæk kan observeres med det blotte øje – med et nødvendigt stænk af spirituel indlevelse. Andre links: Min Myto-Kosmologiske hjemmeside http://www.native-science.dk/ Bornholms Museum http://www.bornholmsmuseer.dk/helleristninger/lokaliteter/Madsebakkeopt/Madse_altom.html Tro og Ritualer http://www.bornholmsmuseer.dk/helleristninger/Tro_ritualer/tro2.html Venlig Hilsen Ivar Nielsen Naturfilosof

Bidrag til Madsebakke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Helleristningernes betydning og alder

Da jeg bor meget tæt ved helleristningsfeltet på Madsebakke, har jeg naturligvis længe undret mig…

Billeder (1)

Videoer (1)

  • Video