[ Prøvesten]

Prøvesten

Prøvesten er et søfort i Københavns Søbefæstning. Fortet blev bygget i årene 1859-1863. Søfortet er placeret på en kunstig ø ved Amagers øresundskyst. Fortets specifikke opgave var dels at beskytte indsejlingen til Københavns havn gennem Kongedybet, dels at hindre et bombardement af…

Læs mere om Prøvesten på 1001fortællinger.dk