[ Onsbjerg]

Onsbjerg

Onsbjerg ligger på Samsø. Nord for landsbyen ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver husmand et stykke agerjord og et jordlod med eng- eller mosejord. Terrassekanterne er skabt i løbet af en hundrede års periode, hvor husmændene intensivt dyrkede jorden med spade eller plov. Udbyttet fra jorden kunne supplere dagen og vejen. Arealet ved Onsbjerg blev fredet i 1972 for at bevare det og hindre, at det blev plantet til.

Kæmpede for de svage og mistede sin jord

  • Fortællingen skrevet af: Per Grau Møller
  • Tid / Periode 1860 1972

Peder Madsen lejede i slutningen af 1850’ernes et hus med jordlod i Onsbjerg af herregården Brattingsborg. I folketællingen i 1870 kaldes Peder Madsen også for stenhugger, så familien har ikke kunnet leve af jordlodden alene. Han var bevidst om sin sociale situation og var politisk aktiv. I 1886 blev han valgt som valgmand til Landstingsvalget som repræsentant for Onsbjerg Sogn. Den gamle greve Danneskiold-Samsøe på Brattingsborg belønnede Peder Madsen for hans politiske aktivitet ved at fratage ham jordlodden og udleje den til skomager Madsen. Men Peder Madsen gav ikke op. I 1888 var han med til at stifte en husmandsforening på Samsø. Han blev foreningens første formand og kæmpede for de undertryktes sag i samfundet.

Læs mere om Onsbjerg på 1001fortællinger.dk