[ Ravning]

Ravning

Landsbyen Ravning ligger ved Vejle. Byens gårde og huse ligger spredt langs den nord-syd gående bygade. Rundt om landsbyen ligger jorderne. Visse steder er jordstykkerne stadig indrammet af jordvolde i en slags vifter rundt om landsbyen. De stammer fra dengang, landsbyens jorde blev omfordelt ved …

Læs mere om Ravning på 1001fortællinger.dk