[ Hårbølle Batteri]

Hårbølle Batteri

Som led i forsvaret af Sjælland var det planen at bygge et antal stillinger blandt andet til beherskelse af Smålands-farvandet og Grønsund. Af disse blev kun Hårbølle og Borgsted Batterier samt Masnedøfortet opført. Hårbølle Batteri blev bygget 1914 - 15 og skulle bestryge det minefelt, …

Læs mere om Hårbølle Batteri på 1001fortællinger.dk