[ Aldershvile Slotspark og -ruin]

Aldershvile Slotspark og -ruin

Sophienholm opstod i 1767, da Johan Theodor Holmskjold fik fæstebrev på grunden ned til Bagsværd Sø. Han var uddannet læge og botaniker og blev senere både førstedirektør i det danske postvæsen, direktør for Den Kongelige Porcelænsfabrik og hofchef for enkedronning Juliane Marie. Det blev indledningen til en række varige spor i området. Udover Sophienholm købte Holmskjold 5 gårde i Lyngby og et område på sydsiden af Bagsværd Sø. Her drænede han ved etablering af kanalsystemer et sumpet område, hvor han opførte Aldershvile Slot i 1780’erne og anlagde den 12 ha store lystgård Aldershvile senere kendt som Aldershvile Slotspark i den engelske landskabelige havestil med store plæner, kanaler og broer. Slottet blev bygget 1782 af dronningens bygmester, J.B. Guione. Theodor Holmskjold døde tidligt og inden han for alvor kunne bruge sin bolig efter formålet: Aldershvile. Han efterlod et konkursbo, som blev overtaget af en svensk kongemorder grev Adolf Ludvig Ribbing (1765-1843), som levede i landflygtighed efter sin deltagelse i mordet i 1792 på den enevældige svenske konge Gustav III. Ribbing boede på Aldershvile Slot og havde en kærlighedsaffære med den daværende enke og lensgrevinde Sophie Schulin på Frederiksdal Slot. Affæren førte ikke til noget og til sidst forlod Ribbings Danmark og slog sig ned i Paris. I 1800-tallet ejede en del personer området og senest den kendte grevinde fra Bagsværd, Angelica Ewans (tidl. Sponneck), som boede på slottet til det nedbrændte i 1909.

Læs mere om Aldershvile Slotspark og -ruin på 1001fortællinger.dk