[ Astrid Noack´s atelier]

Astrid Noack´s atelier

I 1936 flyttede billedhuggeren Astrid Noack ind i en tidligere hestestald i baghuset, hvor hun boede og arbejdede helt frem til 1950. I forhuset var der en tobaksforretning, med salg af øl og tobak og i nabohusene fandtes værksteder, en sadelfabrik og en del små håndværksmestre.

Læs mere om Astrid Noack´s atelier på 1001fortællinger.dk