[ Hørdum Kirke]

Hørdum Kirke

Kirken kaldtes i gammel tid »De fire evangelisters kirke«. Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Vindue i apsis er oprindeligt med monolitsålbænk og -overligger. Alle andre vinduer er nyere. Våbenhuset er sengotisk og opført i munkesten foran norddøren.

Læs mere om Hørdum Kirke på 1001fortællinger.dk