[ Lerkenfeldt]

Lerkenfeldt

Herregården Lerkenfeld ved Farsø i Himmerland blev oprettet af adelsmanden Jørgen Lykke i 1560’erne under navnet Bonderup. Han opførte kort efter den nuværende hovedbygning. Den består af en lang hovedfløj og to korte sidefløje i bindingsværk. Gården er på to etager og har et rundt…

Læs mere om Lerkenfeldt på 1001fortællinger.dk