[ Køng Spindeskole]

Køng Spindeskole

Spindeskolen i Køng blev oprettet i 1778 af Niels Ryberg. I skolen lærte småpiger mellem fire-ti år at spinde hørtråde til fabrikkens væve. Bygningen var indrettet til undervisning af børnene og beboelse. Ved statsbankerotten i 1813 led familien Ryberg store tab, og fabrikken overgik til staten. Fra 1836 kom den igen på private hænder, men i 1852 flyttede hele virksomheden til Vintersbølle. Fra 1787 var Køng Fabrik kongelig hofleverandør. Den leverede brudeudstyr til Christian den Niendes døtre, prinsesserne Dagmar, Alexandra og Thyra, der blev gift med henholdsvis den russiske zar, den engelske konge og en hertug. Fabrikken lukkede i 1906.

Færdigheder, disciplin og renlighed

  • Fortællingen skrevet af: Frank Allan Rasmussen
  • Tid / Periode 1780 1906

Niels Ryberg levede mellem 1725-1804 og var stærkt optaget af at bekæmpe fattigdom og hjælpe de fattige, syge og svage. Han ansatte flere udenlandske specialister til at gennemføre sit store projekt, spindeskolerne. Skolerne var både velgørende og en god forretning. Landbefolkningen blev opdraget til praktiske færdigheder, disciplin og renlighed efter Rybergs principper. Lokal hørdyrkning blev fremmet med præmiering, og forarbejdningen af hørren blev sat i system. I 1785 var 485 personer beskæftiget med at hegle, spinde og væve hør på spinderiet. Omkring virksomheden i Køng opstod et helt fabrikssamfund med væveværksteder, tørrehus, marketenderi, altså butik, rytterskole, spindeskole, boliger og hospital.

Læs mere om Køng Spindeskole på 1001fortællinger.dk