[ Laurs Schebye's efterkommere]

Laurs Schebye's efterkommere

I 1757 købte Jens Laurids Schebye (1711-1787) Østrupgaard for 18.000Rd til Jens Laurids Schebye var søn af den tidligere sognepræst i Skeby. ”Laurs” Schebye havde været foged på Margaard og siden på Raschenberg gods hos først Christian von der Maase[1728-1744] og siden Kancelliråd Jens …

Læs mere om Laurs Schebye's efterkommere på 1001fortællinger.dk