[ Landbrugsminister Peter Larsen]

Landbrugsminister Peter Larsen

Peter Larsen, landbrugsminister, gårdejer. Han uddannedes ved landbruget, suppleret med kurser. Han forpagtede fødegården 1950 og ejede den fra 1966. Han var tidligt politisk engageret og blev 1948 formand for venstres ungdom. Ved april valget 1953 indvalgtes han i folketinget. Han var det nyvalgte tings yngste medlem. Større opgaver fik han som medlem af landbokommissionen af 1960 og af statens jordlovsudvalg og dets forretningsudvalg 1964 og som sit partis ordfører for en del af jordlovene 1963 og for sygesikringsordningen der afviklede sygekasserne. 1960–65 sad han i folketingsgruppens bestyrelse. Alle sine kommissions- og bestyrelsesposter afgav han da han i 1968 blev landbrugsminister i RKV-regeringen under Hilmar Baunsgaard.

Læs mere om Landbrugsminister Peter Larsen på 1001fortællinger.dk