[ Landbrugsminister Peter Larsen]

Landbrugsminister Peter Larsen

Peter Larsen, landbrugsminister, gårdejer. Han uddannedes ved landbruget, suppleret med kurser. Han forpagtede fødegården 1950 og ejede den fra 1966. Han var tidligt politisk engageret og blev 1948 formand for venstres ungdom. Ved april valget 1953 indvalgtes han i folketinget. Han var det…

Læs mere om Landbrugsminister Peter Larsen på 1001fortællinger.dk