[ Oltidsspor - Ørkebygård, Ørkebyvej 9, Otterup]

Oltidsspor - Ørkebygård, Ørkebyvej 9, Otterup

Ved undersøgelse i i 2006 i forbindelse med anlæggelse af miljøstation undersøgtes ca. 12.200 m² med bebyggelsesspor fra navnlig ældre romersk jernalder samt i mindre omfang tragtbægerkultur, yngre førromersk jernalder, efterreformatorisk tid samt nyere tid. Bopladsen fra ældre romertid var opdelt på to-tre områder med et område med huse, et affaldsområde og et muligt offerområde. Der var elleve treskibede huse og dele af yderligere to treskibede huse, en fire-stolpebygning, et mindre hegnsforløb, en brønd, gruber og agerrene. Huskonstruktioner og agerrene samt nyere tids anlæg blev typologisk daterede, mens øvrige dateringer er baseret på keramik.

Læs mere om Oltidsspor - Ørkebygård, Ørkebyvej 9, Otterup på 1001fortællinger.dk